* /images/titles/vesture.gif *

Fraternitas Lettica okupāciju laikā

Pirmais padomju okpācijas laiks - 1940.g - 1941.g.jūnijs - atnesa mūsu valsts neatkarības iznīcināšanu un asiņainu terroru. Tas smagi skāra arī korporāciju. Korporācija tika slēgta, tās īpašumi atņemti. Seši korporācijas locekļi tika nogalināti, ap 60 tika izsūtīti uz GULAG nometnēm, no kurām atgriezās tikai nedauudzi.

Vācu okupācijas laikā, lai gan korporācijas darbība oficiāli netik atļauta, frāteru sakarti atjaunojās; notika saieti, tika sarīkoti komerši. Daudzi frāteri cīnījās Latviešu leģiona rindās, daudzi krita kaujas laukā. Kara darbībai tuvojoties, apm. 150 frāteru emigrēja uz Vāciju un Zviedriju.

Latvijā palikušajiem frāteriem nācās izciest visu krievu okupācijas smagumu. Bija apzināti pāri par 30 frāteru, no kuriem lielākā daļa aktīvi iesaistījās toreiz vēl nelegālajā korporācijas dzīvē. Stipri savā garā, vienoti savstarpējā uzticībā viņi bieži pulcējās lielākā vai mazākā skaitā viena vai otra dzīves vietā. Tika svinēti komeršil sevišķi plašs bija 80 gadu jubilejas komerš Valmierā, fil! Jāņa Sporģa mājās.

1988.g 11.novembrī Airītēs svētbrīdī pie pulkv. Kalpaka pieminekļa vecāko korporāciju pārstāvji pirmo reizi pēc okupācijas atklāri uzstājās krāsās.