* /images/titles/vesture.gif *

Fraternitas Lettica darbība atjaunotajā Latvijā.

1989.gada 12.maijā sanāksmē fil! Viļa Bezdelīgas mājās frāteri nolēma oficiāli atjaunot savu darbību. Tika ievēlēts prezidijs un citas amatpersonas (seniors - fil Vilis Stukuls, viceseniors - fil! Jānis Ankravs, sekretārs - fil! Jānis Cīrulis, oldermanis - fil Harijs Zvirbulis). Tika uzņemti arī pirmie pieci fukši. Fraternitas Lettica tika akreditēta pie Latvijas Universitātes.

Arvien pieauga jaunuzņemto biedru skaits, kuri tika uzaudzināti frāteru garā un tradīcijās.

Tā kā toreiz vēl korporācijas māja Lāčplēša ielā 5 nebija atgūta, sanāksmes notika Arhitektu namā.

1990.g. martā tika svinēta 77.gadu krāsu atsegšanas atcere ar plašu eksternu piedalīšanos.

1991.g. tiek noslēgts kartelis (draudzības līgums) ar Igaunijas korporāciju Fraternitas Tartuensis, kādu jau 1965.gadā bija noslēgusi Austrālijas kopas frāteri ar Austrālijā dzīvojošiem tartuenšiem.

1991.g. frāteri iekārtojas savā namā Lāčplēša ielā 5; tā kā māja bija stipri izdemolēta, tur nācās ieguldīt daudz līdzekļu un pašu fiziskā darba.

Tikai 1998.gadā ar tiesas lēmumu šī māja, tāpat uz tās pašas zemes atrodošās māja Skolas ielā 25, tika atdotas korporācijas īpašumā.

Kopš darbības atjaunošanas Fraternitas Letticā iestājušies 52 jauni biedri, pavisam kopš dibināšanas uzņemti vairāk par 700 biedru.

Korporācijai lielu atbalstu sniegusi tās Dāmu komiteja, kas dāvinājusi karogus un palīdzējusi rīkot dāmu vakarus, Ziemassvētku un Lieldienu sarīkojumu frāteru bērniem.

Bijušais Latvijas sūtnis ASV nelaiķis fil! Anatols Dinbergs savā testamentā mūsu korporācijai novēlējis savu māju Rīgā, Hamburgas ielā. Ar noteikumu, ka ienākumi no mājas izlietojami stipendiju un pabalstu izsniegšanai studējošiem Fraternitas Lettica’s locekļiem.