Kontaktinformācija

Adrese:

Studentu korporācija "Fraternitas Lettica"
Lāčplēša 5
Rīga, LV-1010
Latvija

Tālrunis: +371 29440561 (oldermanis fil! Jānis Grabis)
E-pasts:
Mājaslapa: http://www.lettica.lv