* /images/titles/vesture.gif *

Korporācijas pirmsākumi (1870.g. - 1902.g.)

Kad 1867.g. uz Maskavu pārnāk Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons un Fricis Brīvzemnieks tur izveidojas svarīgs nacionālo centienu centrs.

1870.g. 20.oktobrī minētajiem pievienojas vēl seši domu biedri un tiek nodibināts "Maskavas latviešu lasāms vakars". Dalībnieku skaits arvien pieaug, iesaistoties Maskavas latviešu inteliģences pārstāvjiem.

Lasāmā vakara mērķis bija pulcēt ap sevi tautiešus, kam būtu dārgi tautiskie ideāli, velt latviešu nacionālo pašapziņu, veicināt savas tautas attīstību un izglītību. Tika lasīti referāti, pārrunāti iekšzemes un ārzemju politiskie notikumi, publicēti dalībnieku zinātniskie darbi. Par labākajiem darbiem tika piešķirtas naudas prēmijas. Tika abonēti laikraksti un ierīkota bibliotēka.

Pieaugot Maskavā studējošo latviešu skaitam, 1883.g. 19. oktobrī tika nodibināts Maskavas latviešu studentu vakars ar stingrāku organizāciju un statūtiem. Veidojās arī draudzīgi sakari ar Tērbatas un Rīgas latviešu korporācijām Lettonia un Selonia.

1890.g. studentu vakars sašķēlās. Atdalījās 19 biedri, no kuriem daļa pieturējās pie marksisma ideoloģijas. Šie pulciņi drīz izira. Pārējie 12 biedri turpināja Vakara tradīcijas, uzturot kontaktus ar latviešu korporācijām. Jau 90-to gadu beigās studentu vakars sevi uzskatīja par korporāciju, tika ieviests filistru institūts.

1902.g. 4.janvārī notika filistru un aktīvo sapulce, kura nolema turpmāk saukties par Maskavas latviešu studentu sabiedrību "Fraternitas Moscoviensis".

Šo gadu tad nu skaitām par mūsu korporācijas dibināšanas gadu; par dibināšanas datumu tika pieņemts 20.oktobris, kā atcere par mūsu pirmsākuma - Maskavas latviešu lasāmā vakara - dibināšanu 1870.g. 20.oktobrī.