* /images/titles/vesture.gif *

Fraternitas Lettica Latvijas Republikā

Brīvības cīņām beidzoties, darbību atsāk Latvijas Universitāte. Pie tās savu darbību atsāk arī frāteri.

Korporācija nosaukumu maina uz Fraternitas Lettica. Tiek radīts arī jauns ģerbonis. Tā sastāvdaļas un to nozīme: augšējā labajā stūrī uz zila fona pāri zaļiem kalniem - zelta saules stari, kas simbolizē Latvijas neatkarības atgūšanu; kreisajā pusē uz zaļa fona - divas sadotas rokas, kuras aptver savā astē iekodusies čūska, kas simbolizē mūžīgas draudzības simbolu; labajā apakšējā stūrī Maskavas Kremļa siluets, virs tā uz zila fona - trīs zelta zvaigznes, kā apliecinājums, ka jau tajos tālajos laikos un tālajā malā frāteri nesuši sirdīs cerību uz Latvijas brīvību; kreisajā pusē - frāteru krāsas un Fraternitas Moscoviensis cirķelis; pašā vidū - krāsu vapenītis un Fraternitas Lettica’s cirķelis; virs ģērboņa bruņu cepure ar trim spalvām - zilā, zaļā un zelta krāsā; ap ģērboni lapu vijums tādās pašās krāsās; ģērboņa apmalē vēsturiski datumi - 1870.20.X, 1913.26.III un devīze - "Scientia pro patria".

Tādā kārtā ģerbonis heraldiski izteic gan korporācijas vēsturi, gan tās centienus.

Kara un revolūcijas vētrām beidzoties, Latvijā sākas mierīgs jauncelsmes darbs, kurā ar entuziasmu iesaistās arī frāteri. Aug frāteru skaits, 1939.gadā sasniedzot 113 filistrus un 124 aktīvos. Sākumā frāteri konventa dzīvoklim īrē telpas Strēlnieku ielā, bet 1933.gadā pāriet uz filistra Krastkalna māju Lāčplēša ielā 5, kur konventa dzīvoklis atrodas arī patlaban (kurš, saskaņā ar testamentu, tagad ir korporācijas īpašumā).

Frāteri aktīvi piedalās Universitātes studentu pašpārvaldes organizācijās - Prezidiiju Konventā, Prezidiju Konventa Tiesā, Studentu Padomē un tās Ārlietu birojā, Universitātes sportā, Prezidiju Konventa korī un orķestrī. Visās šais organizācijās frāteri ir bijuši arī vadošos posteņos.

Kopā ar citām vecākajām latviešu studentu korporācijām - Lettoniju, Seloniju, Lettgaliu un Tālaviju - Fraternitas Lettica ikgadējā rotācijas kārtībā savā Konventa Dzīvoklī glabā Atsevišķās studentu rotas karogu.

1922.gadā studējošie Latvijas armijas virsnieki nodibināja korporāciju Tervetia, kas garantēja komānu pie Fraternitas Lettica’a.

Liels ir frāteru skaits, kuri saņēma augstus amatus valsts un sabiedriskajā dzīvē. Korporācijā bija liels juristu īpatsvars, tādēļ bija daudz augstu tieslietu resora darbinieku.

No frāteriem bija nākuši 9 Senāta locekļi, 3 Tiesu palātas priekšsēdētāji, 7 Apgabaltiesu priekšsēdētāji, 3 sūtņi, 3 ministri, 2 policijas prefekti, daudz bija armijas virsnieku, augstskolas mācību spēku, ievērojamu medicīnas darbinieku un izcilu darbinieku daudzās nozarēs.