* /images/titles/parmums.gif *

Korporācijas mērķi

Korporācijas "Fraternita Lettica" mērķi ir pulcēt ap sevi latviešu tautības augstāko mācību iestāžu studentus, audzināt viņus nacionāli - patriotiskā un akadēmisko tradīciju garā, vienot savstarpējā draudzībā un cieņā, izkopt goda prātu, tautisko apziņu, ieaudzināt sabiedriskā takta iemaņas un morālo stāju, uzturēt kontaktus ar citiem akadēmiskās saimes locekļiem kā Latvijā, tā ārzemēs. Panākt dažādu paaudžu vienotību savu ideālu realizēšanā, sniegt saviem biedriem morālo un materiālo palīdzību, veicināt interesi par zinātni, mākslu, savu garīgo un fizisko attīstību.

Korporācija ir mūža organizācija - tās locekļiem visu mūžu paliek spēkā korporācijas tiesības un pienākumi.